Uvod text

História hydraulických rúk značky PANOBA siaha do roku 1993. Pod touto značkou sa vyrobilo približne 1000 kusov hydraulických rúk a zariadení zdvíhacej a manipulačnej techniky, smerujúcich do celej strednej Európy. V súčasnosti spoločnosť PANOBA s.r.o., poskytuje zákazníkom komplexné inžinierske služby hlavne v oblasti zdvíhacej a manipulačnej techniky s využitím najmodernejších prostriedkov CAD technológií. Spoločnosť sa zaoberá riešením zložitých konštrukčných úloh podložených potrebnými analýzami po finálnu realizáciu výroby prototypu a servis zariadení.

Vyťažte maximum zo svojej ruky kúpou nového prídavného zariadenia značky PANOBA!

S každým zakúpeným prídavným zariadením značky PANOBA získate aj bezplatný balík odborných konzultácií a riešení, ktorými Vám pomôžeme pri odstránení prípadných technických problémov s hydraulickou rukou. Balík pozostáva:

- z poradenstva k technickým problémom súvisiacim s opotrebovaním Vašej hydraulickej ruky, navrhnutia možných riešení pre ich odstránenie, výberu správneho náhradného dielu
– z konzultácie k prípadným úpravám hydraulických rúk podľa Vašich požiadaviek, k nahradeniu poškodených častí starších hydraulických rúk výkonnejšími modernými riešeniami
– zo zabezpečenia pravidelnej odbornej prehliadky (ročná lehota), odbornej skúšky (2-ročná lehota) alebo sprostredkovania opakovanej úradnej skúšky (10-ročná lehota) v súlade s požiadavkami vyhlášky č.508/2009 Z. z. pre vyhradené technické zariadenia – zdvíhacie, skupiny A a B
– z osobného prístupu ku každému zákazníkovi s možnosťou individuálnych úprav našich výrobkov Vašim potrebám.

Nákupný košík
Slovak Czech English German Hungarian Polish Russian

 

PANOBA SK s.r.o.

     kontakt 
     
 Karpatské námestie 7773/20    
 831 06 Bratislava    
     
 Konateľ     E-mail:
 Ing. Ján Hlinka     info@panoba.sk
      Mobil:
      +421 948 626 848
IČO: 47 625 058      
DIČ: 2024021384      
IČ DPH: SK2024021384      

       
Bankové spojenie:      Adresa prevádzky:
       
banka: Fio banka, a.s.      PANOBA SK s.r.o.
č. účtu v EUR: 2500539386/8330      Drevárska 23 – areál bývalej Drevony
IBAN: SK83 8330 0000 0025 0053 9386      902 01 Pezinok
SWIFT / BIC: FIOZSKBAXXX      
č. účtu v CZK: 2500539386/2010      


Zapísaný v obch. reg. Okr. súdu v Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.:  96672/B  

Z adresy:

webmail

 

KONTAKTNÝ FORMULÁR

...

Náhradné diely

ORIGINALNE DIELY PANOBA

Pracovné plošiny

GRAVITAČNÉ KOŠE

Závesné paletové vidly

ZÁVESNÉ PALETOVÉ VIDLY

Revízie

REVIZIE ZZ

PRIHLÁSENIE DO SYSTÉMU