Uvod text

História hydraulických rúk značky PANOBA siaha do roku 1993. Pod touto značkou sa vyrobilo približne 1000 kusov hydraulických rúk a zariadení zdvíhacej a manipulačnej techniky, smerujúcich do celej strednej Európy. V súčasnosti spoločnosť PANOBA s.r.o., poskytuje zákazníkom komplexné inžinierske služby hlavne v oblasti zdvíhacej a manipulačnej techniky s využitím najmodernejších prostriedkov CAD technológií. Spoločnosť sa zaoberá riešením zložitých konštrukčných úloh podložených potrebnými analýzami po finálnu realizáciu výroby prototypu a servis zariadení.

Vyťažte maximum zo svojej ruky kúpou nového prídavného zariadenia značky PANOBA!

S každým zakúpeným prídavným zariadením značky PANOBA získate aj bezplatný balík odborných konzultácií a riešení, ktorými Vám pomôžeme pri odstránení prípadných technických problémov s hydraulickou rukou. Balík pozostáva:

- z poradenstva k technickým problémom súvisiacim s opotrebovaním Vašej hydraulickej ruky, navrhnutia možných riešení pre ich odstránenie, výberu správneho náhradného dielu
– z konzultácie k prípadným úpravám hydraulických rúk podľa Vašich požiadaviek, k nahradeniu poškodených častí starších hydraulických rúk výkonnejšími modernými riešeniami
– zo zabezpečenia pravidelnej odbornej prehliadky (ročná lehota), odbornej skúšky (2-ročná lehota) alebo sprostredkovania opakovanej úradnej skúšky (10-ročná lehota) v súlade s požiadavkami vyhlášky č.508/2009 Z. z. pre vyhradené technické zariadenia – zdvíhacie, skupiny A a B
– z osobného prístupu ku každému zákazníkovi s možnosťou individuálnych úprav našich výrobkov Vašim potrebám.

Nákupný košík
Slovak Czech English German Hungarian Polish Russian

Otočové ložiská

loziskoVeľkorozmerné otočové ložiská – otoče sú schopné preniesť kombinované zaťaženia, t.j. axiálne, radiálne a klopný moment. Dookola umiestnené upevňovacie otvory, vnútorné alebo vonkajšie ozubenie, vhodne umiestnené mazacie otvory s maznicami a tesnenia spolu zabezpečujú kompaktné a presné riešenie otočných uložení minimalizujúce trenie vznikajúce medzi pohyblivými a pevnými časťami stroja. Ľahkosť chodu pri pomerne vysokej tuhosti uloženia, jednoduchá montáž, nenáročná údržba a spoľahlivosť prevádzky sú vlastnosti, ktoré umožňujú neustále rozširovať spektrum využitia týchto ložísk v rôznych priemyselných odvetviach.

 

 

 

Na hydraulických rukách PANOBA sa štandardne používajú jednoradové otočové ložiská so skríženými valčekmi. Základné tri typy otočových ložísk :

  • otočové ložiská bez ozubenia
  • otočové ložiská s vonkajším ozubením
  • otočové ložiská s vnútorným ozubením

Otočové ložiská použité na hydraulických rukách PANOBA

Hydraulické ruky Číslo ložiska Max. D (mm) Hm. (kg) Počet /veľkosť vonk. skrutiek
 
       
HR PANOBA 11 – 13 0152 250 8 12ks / M10
HR PANOBA 17 – 33 0218 366 14 20ks / M10
HR PANOBA 43 – 57 0487 400 32 23ks / M14
HR PANOBA 67 – 77 0219 465 28 16ks / M16
HR PANOBA 87 – 118 0488 500 60 23ks / M16
HR PANOBA 107 – 147 0278 580 90 20ks / M20
HR PANOBA 177 – 247 0480 725 146 29ks / M20
HR PANOBA A 146 D 0XXX XXX XXX 20ks / M20

 

01   02   04   03
             

Náhradné diely

ORIGINALNE DIELY PANOBA

Pracovné plošiny

GRAVITAČNÉ KOŠE

Závesné paletové vidly

ZÁVESNÉ PALETOVÉ VIDLY

Revízie

REVIZIE ZZ

PRIHLÁSENIE DO SYSTÉMU