Uvod text

História hydraulických rúk značky PANOBA siaha do roku 1993. Pod touto značkou sa vyrobilo približne 1000 kusov hydraulických rúk a zariadení zdvíhacej a manipulačnej techniky, smerujúcich do celej strednej Európy. V súčasnosti spoločnosť PANOBA s.r.o., poskytuje zákazníkom komplexné inžinierske služby hlavne v oblasti zdvíhacej a manipulačnej techniky s využitím najmodernejších prostriedkov CAD technológií. Spoločnosť sa zaoberá riešením zložitých konštrukčných úloh podložených potrebnými analýzami po finálnu realizáciu výroby prototypu a servis zariadení.

Vyťažte maximum zo svojej ruky kúpou nového prídavného zariadenia značky PANOBA!

S každým zakúpeným prídavným zariadením značky PANOBA získate aj bezplatný balík odborných konzultácií a riešení, ktorými Vám pomôžeme pri odstránení prípadných technických problémov s hydraulickou rukou. Balík pozostáva:

- z poradenstva k technickým problémom súvisiacim s opotrebovaním Vašej hydraulickej ruky, navrhnutia možných riešení pre ich odstránenie, výberu správneho náhradného dielu
– z konzultácie k prípadným úpravám hydraulických rúk podľa Vašich požiadaviek, k nahradeniu poškodených častí starších hydraulických rúk výkonnejšími modernými riešeniami
– zo zabezpečenia pravidelnej odbornej prehliadky (ročná lehota), odbornej skúšky (2-ročná lehota) alebo sprostredkovania opakovanej úradnej skúšky (10-ročná lehota) v súlade s požiadavkami vyhlášky č.508/2009 Z. z. pre vyhradené technické zariadenia – zdvíhacie, skupiny A a B
– z osobného prístupu ku každému zákazníkovi s možnosťou individuálnych úprav našich výrobkov Vašim potrebám.

Nákupný košík
Slovak Czech English German Hungarian Polish Russian

Služby

Ponuka služieb

- servis, opravy a revízie zdvíhacích zariadení
- výroba nosných konštrukcíí a rámov 
- koncepčný návrh a tvorba virtuálneho prototypu
- optimalizácia – úspora hmotnosti / pracnosti / nákladov
- vývoj, dizajn, pevnostné analýzy a simulácie
- výroba, montáž a testovanie prototypu
- záruční a pozáručný servis

   VYUŽITE NAŠE SKÚSENOSTI VO VAŠICH PRODUKTOCH

Zdvíhacia a manipulačná technikaZdvíhacia a manipulačná technika – vývoj, výroba zdvíhacích zariadení určených na manipuláciu s bremenami a ich certifikácia. Vývoj prototypov s využitím 3D softvéru, spracovnie kompletnej výkresovej dokumentácie a zabezpečenie, alebo dozor pri výrobe prototypu.

 

 

 

Pravidelné odborné skúšky a prehliadky zdvíhacích zariadeníPravidelné odborné skúšky a prehliadky zdvíhacích zariadení, pomoc pri zabezpečení sprievodnej dokumentácie vyhradených zdvíhacích zariadení aj v anglickom jazyku, sprostredkovanie certifikačných úkonov na TISR, Zabezpečenie záručného a pozáručného servisu.

 

 

 

Dielenská výrobaDielenská výroba – kovoobrábanie, zámočnícka výroba, zváranie ocele, hlinika a nereze v ochrannej atmosfére, MIG, MAG, TIG vysokopevnostných plechov DOMEX a iné. Sprostredkovanie výroby rezania vodným lúčom, laserom, plazmou, sústruženie, frézovanie, ohýbanie a CNC obrábanie.

 

 

 

Vývoj a výroba nových strojov a mechanizmov v odbore zdvíhacej a manipulačnej technikyVývoj a výroba nových strojov a mechanizmov v odbore zdvíhacej a manipulačnej techniky, či inovácie existujúcich zariadení všeobecného zamerania. Optimalizácia výrobných procesov – pomoc pri riešení zložitých konštrukčných úloh. Využite naše skúsenosti vo vašich produktoch.

 

 

 

Konštrukcia prípravkov pre sériovú výrobuKonštrukcia prípravkov pre sériovú výrobu – vývoj, analýzy a koncepčné riešenia pri optimalizácii výrobných procesov sériovej výroby. Tvorba modelu, výkresovej dokumentácie pomocou najmodernejších 3D CAD systémov a výroba zváracích, ustavovacích a obrábacích prípravkov.

 

 

 

MKP Analýzy a optimalizáciaMKP Analýzy a optimalizácia – ponuka našich skúseností formou externej spolupráce pri vývoji vysoko zaťažených súčiastok, statické a dynamické analýzy, optimalizácie hmotnosti, kinematické analýzy, výpočet priebehov napätí a deformácií.

Náhradné diely

ORIGINALNE DIELY PANOBA

Pracovné plošiny

GRAVITAČNÉ KOŠE

Závesné paletové vidly

ZÁVESNÉ PALETOVÉ VIDLY

Revízie

REVIZIE ZZ

PRIHLÁSENIE DO SYSTÉMU